HISTORIA.

IMG_6022

Frisörsalongen togs över av Ida 2009. Under åren har det skett en hel del förändringar med salongens utseende, och vi har ständigt arbetat för att skapa en trivsam miljö för våra kunder. Ida som driver salongen är snart inne på sitt sjätte år som ägare av salongen. Under åren som har gått så har antalet frisörer utökats och idag är vi fyra duktiga och drivna frisörer på salongen. Kundkretsen har med tiden också utökats, och idag har vi förmånen att ha en stabil och återkommande kundstock, och det gör oss på salongen otroligt stolta. Ambitionsnivån är hög hos alla medarbetare på Annen Etage, och vi kommer fortsätta arbeta aktivt med att utveckla salongen. Allt för att möta våra kunders förväntningar.